Vi kan förmedla kontakter för sprängnings-arbeten av alla storlekar.

Även bergs-spräckning.